Travel/Utazás: Heysham-Morecambe

DSC_0030

We arrived with a ferry to Heysham. The Isle of Man and the ferry was really fluctuating experiences, so we waited our next step. We found host for us in the Couchsurfing. Katerina and Rick was amazing, so we could feel the difference between two hosts.

/ Komppal érkeztünk meg Heyshamba. A Man-Sziget és a kompozás egyaránt hullámzó élménynek bizonyult, így vártuk már a következő lépést. A couchsurfingen találtunk magunknak szállásadókat. Katerina és Rick szuper volt, úgyhogy eléggé hamar megérezhettük a különbséget szállásadó és szállásadó között. 

HEYSHAM

Our first impression was: what? because the port area was so gray and old and shabby. But everybody was helpful (again) so we could find the good bus and the good bus stop to Morecambe where our new, two days home waited for us.

/ Az első benyomásunk: Mivan? mivel a kikötő és környéke volt szürke, öreg, lepattant. De mindenki segítőkész volt ( megint ) így könnyedén megtaláltuk a megfelelő buszmegállót a megfelelő busszal Morecambe, ahol az új otthonunk várt ránk egészen 2 éjszakára. 

In the next day Katerina & Rick showed us a new Heysham, with another promenad, with another way old buildings, and the old village center. It was beautiful and really different.

/ A következő napon Katerina & Rick megmutatták Heysham egy másik arcát, egy másik vízparti sétánnyal, másmilyen értelemben régi épületekkel és a régi faluközponttal. Szép volt és nagyon különböző.

DSC_0074

MORECAMBE

You can see how gorgeous is the Promenad in the sun shine. It’s quite long, and they are still building it. There are lot of playground, sculptures and outdoor training equipment.

/ Láthatjátok milyen gyönyörű napfényben a promenád. Eléggé hosszú, és még mindig építik. Játszóterek, szobrok és szabadtéri edző eszközök díszítik. 

If you look around in this city, you can feel, you are in North, where the people are poorer. Everything was a little gray again, similar than Plymouth.

/ De ha körbenézel a városban, megérezheted, hogy Északon vagy, ahol az emberek szegényebbek. Minden kicsit szürke újra, hasonló, mint Plymouth.

The other fact is, these two towns was which seemed to livable in a common life style sence. Real prices, lot of different shops, pubs, cinemas etc. and not so big like e.g.: Liverpool. It was easy life finally. So I can understand if somebody choose Morecambe in England. And maybe everybody need to try the end of world places and these cities as well, not just the typical tourist places.

/ A másik tény viszont, hogy ez a két hely volt, ami igazán élhetőnek tűnt egy átlagos élethez. Normál árak, sok, különböző bolt, kocsma, mozi stb. és nem túl nagy, mint pl.: Liverpool. Könnyű volt itt élni. Tehát teljes mértékben meg tudom érteni, ha valaki Anglián belül Morecambe-t válassza. És talán mindenkinek ki kéne próbálnia a világ végét, és egy ilyen várost, nem csak a tipikus turista helyeket. 

Couchsurfing was brilliant. We got welcome-polish soup and own room, they are surrounded by the neighborhood and we were in pubs too. Good and friendly discourse and super music.

We really needed this positive experiences after the workaway. (I owe the workaway report, I know it)

/ Couchsurfing pedig csodálatos volt. Kaptunk üdvözlő-lengyel levest, saját szobát, bemutatót a környékből és kocsmában is voltunk. Kellemes és barátságos beszélgetések és szuper zenék voltak.

Nagyon ránk fért egy ilyen pozitív élmény a workaway után. ( Tartozom még egy wokraway-es beszámolóval, tudom.)

DSC_0077

 

This entry was posted in other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Travel/Utazás: Heysham-Morecambe

  1. Pingback: Travel/Utazás: Lake District | Punctually Punch Art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s