Travel/Utazás: Lake District

DSC_0086

When we searched jobs in England, our first idea was the Lake District. Everybody offered it. (And this area is popular in the Poirot Novels as well.) Finally we could go to Dartmoor, and it was perfect for us, in its own strange way.

But our last minute ‘new’ manageress, Jane, worked in the Lake District a lot. She love it, so she showed us beautiful pictures, told us interesting stories and she always thought we have to see it. When she heart we are going to travel to Isle of Man she had a plane.

/ Mikor Angliai munkát kerestünk magunknak, akkor az első tervünk a Lake District volt, mivel mindenki ajánlgatta. (és elég népszerű környék a Poirot Novellákban is) Végül Dartmoorban kötöttünk ki, ami tökéletesnek bizonyult a maga fura módján.

Az utolsó pillanatban érkezett ‘új’ menedzserünk, Jane, dolgozott a Lake Districtben ezelőtt. Imádja, képeket mutogatott a helyről, történeteket mesélt, és mindig úgy gondolta, hogy meg kell néznünk, mielőtt hazautazunk. Tehát mikor meghallotta, hogy biztosan megyünk a Man-Szigetre, a földrajzi közelség miatt, egyből bedobta a YHA téli önkéntes programját.

DSC_0083

YHA Hawkshead

Lot of YHA Hostel closed for a winter, but they have got winter working holiday volunteer programs and in the Lake District (wich is quite close to the Isle of Man) you can travel from one to the other

It happened that, after Morecambe we spent time in Windermere, Hawkshead and Kendal.

/Ugyanis elég sok YHA Hostel leáll télire, viszont indít önkéntes programokat, ráadásul a Lake Districtben az egyikről tudsz utazni a másikra, figyelnek a dátumokra. 

Így történhetett, hogy Moracambe után töltöttünk időt Windermere-ben, Hawkshead-ben és Kendálban egyaránt. 

DSC_0053

Windermere Lake/ Tó

WINDERMERE

The fact is, Windermere truly two really similar, little village with full of hotels, b&b-s, pubs, restaurants and tourist shops as well.

/ Az igazság az, hogy Windermere valójában kettő, eléggé hasonló faluból áll, amik tele vannak hotelekkel, b&b-kel, éttermekkel és turistákat kiszolgáló boltokkal.

The real different between the 2 places, only the Windermere Lake. One town hasn’t got lake-side but it has train- and bus stations and more groceries.

/ Az igazi különbség a két hely között csupán a Windermere Tó. Az egyiknek nincs tópartja, de van, vonat- és busz állomása van és jóval több élelmiszerboltja.

But the other town’s part of the Lake with the ships and birds.

/ A másikhoz viszont hozzá tartozik a tó a hajóival és madaraival.

Between the 2 area, you have to walk approx.20mins. You can see lot of old, big buildings, most of them now Hotel or B&B.

/ A 2 terület között kb.20 percet kell sétálnod a hatalmas, régi épületek között, amiknek a nagy része, szolgálva a turizmust, ma Hotel és B&B.

 

DSC_0075

somewhere between the 2 Windermere / a 2 Windermere között valahol

If you like walking and/or you hasn’t got too much stuff, you can travel across the Windermere Lake with the Ferry. It’s only 50penny. In the other side, after 1,5 hours walking round the Esthwaite Water and you are in Hawkshead. On the road you have a chance to see some seesights as well. The only problem is, when you are closer to Hawkshead the footpaths are gone, and you have to walk on the car roads. It’s not so comfortable or safety if the dark coming early.

/ Ha szeretsz sétálni és/vagy nincs túl sok cuccod, át tudod utazni a Windermere Tavat Komppal. Csupán 50 penny-ért(kb.150.-) A másik oldal pedig, egy 1,5 órás Esthwaite Water körüli sétát követően Hawksheadban találod magadat. Útközben belebotlasz néhány látványosságba is. Az egyetlen probléma, hogy ahogy közeledsz Hawkshead-hez úgy tűnnek el a gyalog utad, és csupán egy esélyed marad, az egyébként is elég keskenyke autóút. Nem túl kényelmes vagy biztonságos, főleg, ha a sötét ilyen korai órákban jön el.

While we were volunteer, we had got only few hours before or after work to walk a little and the full dark arrived. It was enough for to discovered the neighbourhood,

/ Míg önkéntesek voltunk, csupán munka előtt vagy után volt pár óránk a mászkálásra aztán el is jött a teljes sötétség. De ez elég volt ahhoz, hogy feltérképezzük a környéket,

to walked to the Hawkshead Hill,

/elsétáljunk a Hawkshead Dombra – ami egy túraútvonal-látványosság errefelé – 

and looked round in the Xmas Fair.

/és hogy bekukkantsunk a Karácsonyi Vásárba.

Finally we spent a half day in Kendal. It is the biggest place where we were in the Lake District. We were in the city center and in the Kendal Museum, where everybody was really friendly, and the exhibitions were really chaotic. We love it!

/Végezetül egy fél napot töltöttünk Kendálban. Ez volt a legnagyobb hely, ahol jártunk a Lake District-en belül. Megnéztük a belvárost és a Kendal Múzeumot, ahol mindenki nagyon kedves volt, a kiállítások viszont nagyon kaotikusok. Imádtuk!

So we had a quite good day until when we arrived to the Enterprise Car Hire. We used them before and we never had any problem with them, passport, driving license, deposite and see you soon. But now the check in was like a interrogation. We couldn’t pay the deposit with our UK bankcard because our address is a Hostel where we live and they couldn’t check it. They needed the address where we will sleep, phone number for it, phone number for an UK members who knows us, the day and the ticket when we left the country and every fu**ing I.D.cards. The women didn’t want to give us the car, which was paid before. And finally she couldn’t find out another new stupid questions, so we got a car. She hated us, her hands shaking when she gave us the key.

Unfortunetly we left the Lake District in a bad mood, but comfortable

/Tehát egészen jó napunk volt addig, míg nem értünk oda az Enterprise Kocsikölcsönzőhöz. Máskor is béreltünk már tőlük autót, és semmi gond nem volt velük, útlevél, jogsi, bankkártyáról deposit és hamarosan találkozunk. Most viszont olyan volt a becsekkolás, akár egy kihallgatás. Első akadály az angol bankkártya volt. Nem fizethettük vele a depostitot, mert a hozzá tartozó lakcím egy Hostel és ők azt nem tudják leellenőrizni. Aztán tudni akarták, hol fogunk megszállni, cím, telefonszám. Egy helyi angol polgár neve és elérhetősége, aki ismer minket. A napja, jeggyel bizonyítva, amikor elhagyjuk az országot, és minden kiba**ott személyes okmány, függetlenül attól, hogy értenek e belőle bármit vagy sem. A hölgy nem igazán akarta nekünk odaadni az autót, de végül elfogytak a hülye kérdései így nem maradt más esélye. Egyértelműen utált minket ezért, remegett a keze, hogy át kell adnia nekünk a kulcsot.

Tehát a Lake Districtet rossz szájízzel, ellenben kényelmesen hagytuk el.

DSC_0011

Next stop Totnes and Newton Farm /Következő megálló Totnes és a Newton Farm

 

 

This entry was posted in other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s