Portrait: Wood & Wool / Portré: Wood & Gyapjú

_ETI0672

We spend almost 3 weeks in the Isle of Man, mostly in Laxey. In the first week we found a really interesting and respectable family business here. This is the Laxey Woollen Mills and the actually owner is John Wood who agreed to Muckó takes pictures of him on an average business day.

/Közel 3 hetet töltünk a Man-Szigeten, főképp Laxey-ben. Az első hetünkön egy igazán érdekes és tiszteletreméltó családi vállalkozásra találtunk itt, a Laxey Woollen Mills-re. Jelenlegi főnöke, John Wood hozzájárult, hogy Muckó megörökítse őt egy átlag munkanapon.

_ETI0751

“The Laxey Woollen Mills were established in 1881 by a Lancashire silk weaver called Egbert Rydings, who wanted to revive the traditional skills of woollen spinning and handloom weaving…”

readable in theire homepage, under the History topic.

/” A Laxey Woollen Mills-t ( = Laxey-i Gyapjú Malom) Egbert Rydings, Lancashire-i selyem szövő alapította 1881-ben, aki a hagyományos gyapjúfonó és a kézi-szövésű technikákat akarta újjáéleszten … “

olvasható a cég weboldalán a History (=Történelem) fül alatt.

_ETI0925

John Wood working a Hattersley Domestic hand loom (was built in 1926) / John Wood a Hattersley Domestic szövőszéken dolgozik (épült 1926-ban) 

In 1901 the business closed – synthetic fabrics became popular and no offspring who would have continued – until John Wood’s father bought it and he relaunched it in 1947.

/ Az üzlet bezárt 1901-ben – a szintetikus anyagok népszerűsége és olyan utód híján, aki folytatná az üzletet – egészen az 1947-ig, amikor is John Wood apja megvásárolta, és újraélesztette azt. 

_ETI0839

John Wood is walking in his father’s footsteps by continuing to weave using traditional methods at the Mill.

/ John Wood követi apja útját, és folytatja a tradicionális módon előállított szövetek gyártását a Malomban. 

His big dream to set up a local wool factory, where he can make his own manx-threads.

/ Nagy álma, hogy gyapjú gyárat alapítson, ahol elkészítheti a saját, manx-i fonalait. 

_ETI0685

John Wood making the famous Manx Tartan fabrics (handloom was built in 1999) /  John Wood a híres laxey-manx-i skót kockás anyagot készíti (szövőszék 1999-ben épült) 

This entry was posted in other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Portrait: Wood & Wool / Portré: Wood & Gyapjú

  1. Pingback: Isle of Man: South / Dél | Punctually Punch Art

  2. Pingback: Isle of Man: Ramsey & Douglas & Summary/Összegzés | Punctually Punch Art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s