Isle of Man: Peel

DSC_0072

Size of the Isle of Man is quite similar to our capital city, Budapest size. (But the population is closer to Szombathely.) So it wasn’t a question, we had to travel accross and we needed to see every bigger places.

The bus traffic good, and they have got some, different type of season ticket. We chose the 3 days Go Cards for bus. The webpage is really complicated, and the informations on the website don’t necessarily cover the reality, but the bus drivers are really nice and helpful. So easier if you just ask everythings.  It’s true of the timetable as well…

/ Man-sziget mérete eléggé hasonló Budapestével. ( A lakosság száma pedig inkább Szombathelyével azonos) Így nem volt kérdés, hogy körbeutazzuk és minden fontosabb pontot megnézünk.

Elég jó a buszközlekedés, emellett jó néhány bérlet kombinációt kínálnak. Mi végül a 3 napos, csak buszokra szóló Go Cards-ot választottuk. A weboldal kusza, nehéz a keresett információk végére jutni a végeláthatatlan hivatkozások tengerében, ráadásul az információk nem is mindig fedik a valóságot, ellenben a buszsofőrök kedvesek és segítőkészek. Tehát a javaslatom, hogy ha valamit meg akarsz tudni kérdezd őket. Ez igaz a menetrendre is…

Our first stop was / Első megállónk volt

PEEL

DSC_0137

We glanced at the sightseeing in the internet, but we hadn’t got real plan. Hopefully you don’t need it. The bus end station is right next to the Peel Cathedral.

/ Ugyan rápillantottunk a neten a helyi látványosságokra, de semmi komoly tervünk nem volt. Szerencsére nincs is rá szükség! A busz végállomás közvetlenül a Peel-i Katedrális mellett található.

And if you just walking down from the hill, in the little streets, you can feel this town really good atmosphere. We met with our first Manx-Cat. They haven’t got tails.

És ha csak folytatod utadat, egyszerűen a dombról lefelé, a kis utcákban érezheted a város kellemes atmoszféráját. Végre találkoztunk életünk első Manx-Macskájával is. Nekik nincs farkuk…

While you are walking down, you can behold easily the next point, the old St. Peter Church remnant with a lovely little garden and cat. (And there is a public toilet as well)

/ A lefelé sétálás közben, könnyedén észreveszed a következő pontot, az öreg St.Peter Templom maradványait egy imádni való kertecskével és a benne lakó macskával. ( És egy nyilvános wc is található itt)

It was Sunday, some local people spent their common Sunday time. We met an aunt, she watered her flowers. She was happy because we are tourists. She immediately showed her home proudly, which was the old local pub. After that we met with some boys. Their ‘escaped’ to the ocean-site. They are played in pajamas.

/ Vasárnap volt, tehát a helyiek nagyrésze amolyan szokásos módon töltötte idejét. Így találkoztunk egy nénivel, aki épp a virágait öntözte. Nagyon megörült nekünk, hogy turisták vagyunk. Gyorsan és büszkén meg is mutatta az egész otthonát, ami régen a helyi kocsma volt. Ezután pár fiúba botlottunk bele, akik ‘megszöktek’ otthonról, pizsamástul játszani az óceán parton.

There is a really good charity shop, where we met some familier from Laxey, and we saw lot of happy children and families with dogs in the ocean-site.

/ Van egy nagyon jó charity-shop a parton, ahol ismerősökbe botlottunk Laxey-ből, és egy csomó boldog gyereket és családot láttunk kutyástól az óceán parton.

In the pier we could see how they are moving the boats. It was interesting.

/ A mólóról végig nézhettük, hogyan mozgatják a hajókat. Izgi volt.

We visited the fishermans in the end of the pier.

/ Meglátogattuk a halászokat is a móló végén. 

Our last programme was the walking in the hill, next to the castle. It was beautiful.

/ Utolsó programpontként a kastély mellett található dombra sétáltunk fel. Nagyon szép volt. 

I just suggest Peel! / Peelt csak ajánlani tudom!

 

 

 

This entry was posted in other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Isle of Man: Peel

  1. Pingback: Isle of Man: South / Dél | Punctually Punch Art

  2. Pingback: Isle of Man: Ramsey & Douglas & Summary/Összegzés | Punctually Punch Art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s