On the Road, again / Az Úton, újra

THE PLAN: South England – Germany – Hungary

/ A TERV: Dél-Anglia – Németország – Magyarország

Thanks for workaway, couchsurfing and friends, we have already found accomodation most of the places. But if somebody want to meet with us at any location, just let us know!

ALTHOUGH…

/ A workaway-nek, a couchsurfing –nek és természetesen a barátoknak köszönhetően, az érinteni kívánt helyszínek többségére már találtunk is magunknak szálláshelyet! De ha valaki akarna velünk találkozni bármelyik helyszínen, csak tudassa velünk!

BÁR…

P1040405

…we broke down during the first trip, between Treyarnon Bay and Boswinger. Somewhere in the nowhere. It was an other experiences how helpful the ‘English-system’ with the foreigners. We will be still there if it’s up to them. They don’t care with the money. We always realize England – exept the big cities – and Romania are really smilar. But there is a big different. In Romania we could get help if we have money…

/ …már az első utunk során lerobbantunk. Valahol Treyarnon Bay és Boswinger között, a világvégén. Ismét megtapasztalhattuk mennyire segítőkész az ‘Angol-rendszer’ ha külföldi vagy. Még most is ott dekkolhatnánk felőlük. A pénz se érdekelte őket. Sokszor arra a megállapításra jutunk, hogy Anglia – kivéve a nagyvárosait – és Románia kimondottan hasonló. De van egy nagy különbség. Romániában kapsz segítséget pénzért…

Anyway, the local people were really nice. They helped a lot for us. We found a problem, we could fixed it in the home-made way, and in the next day we finally got help in a garage as well. It was easier, because the car was with us and we knew the problem… The help wasn’t so professional but it was quick and cheap. It’s seems okay.

FINGER CROSS!

/ Mindegy is, mivel a helyi emberek nagyon aranyosak voltak. Rengeteget segítettek nekünk. Így végül még a problémát is megtaláltuk, és sikerült annyira megbarkácsolni, hogy újra elindulhassunk. Másnap pedig mégis tudtak nekünk segíteni a legközelebbi szervizben. Hisz a kocsi velünk volt és tudtuk is mi a probléma… A segítséget nem merném professzionálisnak tekinteni, de gyors volt és olcsó. És egyenlőre okésnak tűnik a dolog. 

SZORÍTSATOK! 

 

 

This entry was posted in eu, other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to On the Road, again / Az Úton, újra

  1. Pingback: Travel / Utazás: Mevagissey | Punctually Punch Art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s