Boswinger Cows 2. / Boswinger-i Tehenek 2.

DSC_0058

The next day, we walked again to the Ocean. The fog was smaller and it was afternoon, not the bored of evening and night.

We found a path from the Ocean shore to the Hill. The view was so beautiful!

/A következő nap újra elsétáltunk az Óceánhoz. A köd kisebb volt, és csak délután volt, nem pedig az este és az éjszaka határa.

Találtunk egy ösvényt az Óceántól fel a Dombra. A kilátás gyönyörű volt. 

 

On the Hill, of course, we met again with the cows. BUT now we stood on the other side of the wine fence. Naturally we are a same kind of people as anybody, so we was very brave on the other side…

They were coming very closely. They seemed very curious. One white cows was a most friendly, he/she – I didn’t watch his/her gender character – let it the caress.

/ A Dombon, természetesen, újra találkoztunk a tehenekkel, DE most a drótkerítés másik oldalán álltunk. Természetesen, mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki. Egyből bátrak lettünk, így a kerítés túloldaláról…

Nagyon közel jöttek.  Úgy tűnt eléggé kíváncsiak. Az egyik fehér tehén volt a legbátrabb, ő – a nemi jellegét nem figyeltem, szóval passz – hagyta hogy megsimogassuk kicsit.

 

 

Now I’m nor afraid again, but I don’t think so I will going to walk between cows again…

/ Most, újra nem félek a tehenektől, de azt nem hinném, hogy valaha még sétálgatnék közöttük…

 

 

 

This entry was posted in other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Boswinger Cows 2. / Boswinger-i Tehenek 2.

  1. Pingback: Travel / Utazás: Mevagissey | Punctually Punch Art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s