Travel/ Utazás: Padstow

P1040308

The situation is my eyes have become accustomed to England sometime during our journey. I’m just realized I mostly took picturates of people or – pictures of one part of the cities. So I can’t show you the real face of the Cornish land. But anyway I’m going to show you my impression in the next few posts…

/ A helyzet az, hogy a szemem hozzászokott Angliához valamikor a kalandunk során. Csak most realizáltam, hogy főképp embereket fényképeztem vagy egy-egy részét a városoknak. Tehát az igazi arcát nem tudom megmutatni Cornish földnek. De meg mutatom a saját benyomásaimat a következő pár posztban…P1030929

PADSTOW

The nearest city to Treyarnon Bay. Perfect place to do your food shopping in Tesco 🙂 Otherwise the old town area,

/ A legközelebbi város Treyarnon Öbölhöz. Így a legjobb választás, arra is, hogy némi élelemhez juss a Tesco-ban 🙂

Máskülönben a régi város rész,

with the harbor are full with tourist. All the time.

/ a kikötővel egyetemben tele van turistával. Mindig.

We don’t really understand why. This place can’t do more than any other English town. Moreover it has got charming- and humping face in the same time, but it seemed nobody care with it…

/ Nem igazán értettük miért. Ez a hely semmivel sem tud többet, mint bármelyik másik Angol városka. Sőt, bájos és lehangoló arca is van egyazon pillanatban, de úgy tűnt ez senkit nem érdekel…

Gallery | This entry was posted in other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s