Travel/ Utazás: Padstow

P1040308

The situation is my eyes have become accustomed to England sometime during our journey. I’m just realized I mostly took picturates of people or – pictures of one part of the cities. So I can’t show you the real face of the Cornish land. But anyway I’m going to show you my impression in the next few posts…

/ A helyzet az, hogy a szemem hozzászokott Angliához valamikor a kalandunk során. Csak most realizáltam, hogy főképp embereket fényképeztem vagy egy-egy részét a városoknak. Tehát az igazi arcát nem tudom megmutatni Cornish földnek. De meg mutatom a saját benyomásaimat a következő pár posztban…P1030929

PADSTOW

The nearest city to Treyarnon Bay. Perfect place to do your food shopping in Tesco 🙂 Otherwise the old town area,

/ A legközelebbi város Treyarnon Öbölhöz. Így a legjobb választás, arra is, hogy némi élelemhez juss a Tesco-ban 🙂

Máskülönben a régi város rész,

with the harbor are full with tourist. All the time.

/ a kikötővel egyetemben tele van turistával. Mindig.

We don’t really understand why. This place can’t do more than any other English town. Moreover it has got charming- and humping face in the same time, but it seemed nobody care with it…

/ Nem igazán értettük miért. Ez a hely semmivel sem tud többet, mint bármelyik másik Angol városka. Sőt, bájos és lehangoló arca is van egyazon pillanatban, de úgy tűnt ez senkit nem érdekel…

This entry was posted in other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s