Travel / Utazás: St. Ives

P1040129

Everybody offer for us St. Ives: “You have to see it!” And know, I can said a same thing:

You have to see it! If you are in Cornwall, or south-England.

/ Mindenki ajánlgatta nekünk St. Ives-t: “Muszáj megnézni!” És most ugyanazt tudom mondani:

Mindenképp nézzétek meg! Ha Cornwall-ban jártok, vagy dél-Angliában.

 

You can try the surfing, of course! Like everywhere in Cornwall. Doesn’t matter how old are you.

/ Ki tudjátok próbálni a szörfölést, természetesen! Akár bárhol máshol Cornwall-ban. Teljsen mindegy épp, hány évesek vagytok.

You have to see Tate Museum and Barbara Hepworth Museum as well. They are really impressive.

/ Meg kell néznetek a hely Tate Múzeumot, és a hozzá kapcsolódó Barbara Hepworth Múzeumot is. Mindegyik kimondottan impresszív. 

 

In the summer time the city full with temporary, contemporary
galleries. You can see so many arts! They are arrive for 1-2 weeks and do some exchibitions. It’s really cool. But tourists everywhere. You can’t moving from them.

/ Nyáron a várost ellepik a kortárs, időszaki galériák. Elképzelhetetlen mennyiségű művészettel találkozol! 1-2 hétre érkeznek kiállítani. Nagyon király. De minden tele van turistával. Nem tudsz tőlük közlekedni.

 

So if it’s less arts okay for you – because lot of galleries are permanent – I can offer the September, October or the early summer months. These times you can look round easily, without people traffic jam, the city is still beautiful, and the lights are better to take pictures…

/ Tehát, ha kevesebb művészettel is beéred – mivel nyilván elég sok állandó galéria is van – mindenképp a szeptember, október vagy a kora nyári hónapokat javaslom. Ezekben az időkben könnyedén körbe tudsz nézni, ember testek alkotta dugók nélkül, a város ugyanolyan szép marad, ráadásul a fények jobbak a fényképezéshez…

 

 

 

This entry was posted in other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s