Travel/Utazás: Bridport

P1020628

Bridport has got a quite good art centre with contemporary exchibitions. That was our goal. The centre surroundings you can feel the artistic moods.

/ Bridportban van egy elég jó art center, ahol kortárs kiállítások vannak. Ez volt az eredeti célállomásunk. A központ környékén érezhető a művészeti légkör.

 

The town centre is same then anywhere in England. Shops, charitiys, church etc.

/ A városka közepe teljesen ugyan olyan, mint bármely hely Angliában. Boltok, jótékonysági-turkálók, templom stb.

 

But we walked across the suburb to the West Bay. It was a big contrast…

/ Viszont mi elgyalogoltunk a West Bay-ig, azaz a West Öbölig, keresztül a külvároson. Elég kontrasztos képet festett…

 

In the West Bay border, there is a really cheap car park and a really cool children and adults playground as well.

/ A West Öböl határában van egy nagyon olcsó parkoló és egy nagyon menő gyerekeknek és felnőtteknek készült játszótér található

 

And what about with the Bay? It’s exciting, and it’s different than any other Jurassic Coast place where we were before.

/ És mi a helyzet az Öböllel? Izgalmas és más, mint a többi Jurassic Coast-os hely, ahol ezidáig voltunk.

 

This entry was posted in other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s