Poole Park / Poole Park

 

 

Poole is the nearest big city to Swanage, and hallelujah there are art life. So when we had a little time, we went there and we checked the Lighthouse, Poole Centre for the Arts, the place, where we can watch dance- and theater performances, concerts, art films and exchibitions as well.

 

/ Swanageból, Poole a legközelebbi nagy város, ahol hallelujah, van művészeti élet. Tehát amikor volt egy kis időnk, fogtuk magunkat és lecsekkoltuk a Lighthouse, azaz Vilgáítótorony nevet viselő Művészeti Központot, ahol tánc- és színházi darabokat, koncerteket, művészfilmeket és kiállításokat is tudunk majd nézni.

photo from google

Near to the Art Centre we found a lovely park, this is the Poole Park. We get delicious puddings and real coffee in the waterfront café, so I can recommend it.

A Művészeti Központ közelébe találtunk egy helyes parkot, a Poole Parkot. Finom süteményt és kávé – kávét kaptunk a vízparti kávézóban, tehát csak ajánlani tudom a helyet.

P1010516

Café / Kávézó

In this park you must contact with the birds, the swans, ducks and the others whom I do not know the name. They are everywhere.

/ Ebben a parkban muszáj kapcsolatot teremtened a madarakkal, a hattyúkkal, a kacsákkal és a többiekkel akiknek nem tudom a nevét. Ugyanis mindenhol ott vannak.

 

 

 

After Dartmoor, where we lived together with the wild hourses, -rabbits, – deers, cows, and laamas, we were really happy with situation. Not everyone shared in our joy. 

/Dartmoor után, ahol együtt éltünk a vad lovakkal, -nyulakkal, -őzekkel, tehenekkel és persze a lámákkal, nagyon jól éreztük magunkat ebben a helyzetben. Nem mindenki osztozott viszont az örömünkben.

 

 

This entry was posted in other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Poole Park / Poole Park

  1. Pingback: Travel: Owls & Raptors/ Utazás: Baglyok & Ragadozók | Punctually Punch Art

  2. Pingback: Poole again / Poole újra | Punctually Punch Art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s