Walking / Mászkerálás

DSC_0105.jpg

Meanwhile the boss had spending her holiday, We had to work hard. We had 3 big groups. It was hardcore. We were too much time in the hostel. So when we had a little free time, we left the hostel.

/ Mialatt a főnök a szabadságát töltötte, nekünk keményen kellett dolgoznunk. 3 nagy csapatunk volt egymás után. Hardcore volt a javából, így a kelleténél jóval több időt voltunk kénytelenek a hostelben tölteni. Ha pedig akadt egy kis szabadidőnk, azon nyomban elmentünk innen valamerre, mit sem törődve a fáradtsággal.

DSC_0056.jpg

We went to the shop and we ate ice creams and we watched the turists.

/ Elmentünk az ominózus legközelebbi boltba fagyit enni és nézni a turistákat.

 

The other time we were in a Church Fete, Chagford. This is a collection in support of church and some charity concerns. Every where were people, games, charity shop, flowers, cakes etc. and I can’t carry the crowd. So I looked around quickly and I rather went to the city. It is a lovely city with a very good shop and some galleries.

/ Egy másik alkalommal Church Fete-re (szószerint templomi ünnep) mentünk, a közeli Chagfordban. A templom javára és különböző jótékonysági ügyekre gyűjtöttek. Mindenhol emberek, játékok, jótékonysági boltok, virágok, sütik stb voltak, és én nem igazán bírom a tömeget. Gyorsan körbenéztem és inkább elmentem a városkába sétálni. Nagyon szeretni való hely, többek között egy nagyon szuper bolttal és jópár galériával.

 

And yes, we walked again to the ponies. Muckó love taking photography about them. I’m a little bored it, so I concentrated to the strange patterns…  But I could photograpy animal portrait again!

/ És igen, elsétáltunk újra a pónikhoz. Muckó imádja fényképezni őket. Én pedig egy kicsit untam az egészet így megpróbáltam a fura mintákra koncentrálni… De sikerült a következő állatportrém elkészíteni!

 

This entry was posted in other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s