Shoe Tree Serie / Sámfa Sorozat : Fall-In

Hungarian people are collectors. That’s my fortune. Our grandparents left behind lot of inspiring stuff and my Father, well, he is still collecting. Thanks to them I can create this Shoe Tree Serie.

Wires are the only freshly purchased material. Everything else comes from our past and our home…

/ Mi, magyarok, gyűjtögetők vagyunk. Ez az én szerencsém, hisz így a nagyszüleim hagyatékában sok inspiráló dolgot találok. És az Apám, nos, ő még mindig gyűjtöget. Nekik köszönhetem, hogy megszületett a Sámfa Sorozat projektem.

A drót az egyetlen ‘friss‘ alapanyag. Minden más a mi múltunk-jelenünk-otthonunk része is…

“Fall in…”, these two words have lot of very differenct meanings: fall into somewhere; fall in love; to begin to participate in something, to become organized in a particular way; to experience a significant, usually unpleasant, change in state; to obtain something, typically unexpectedly or with a little effort…

/ Fall in…, ez az angol két szó, így együtt rengeteg különböző jelentést hordoz: beleesni valahova; szerelembe esni; elkezdeni részt venni valamiben; szervezettnek lenni egy meghatározott módon; hangsúlyos és kellemetlen változást tapasztalni; kis erőfeszítéssel, váratlanul megkaparintani valmait…

With these two figures one of these is happening, right now. Which one? Are they helping each other or are they fighting?

/A szobron látható alakokkal valamelyik, ezek közül, épp most történik. De melyik? Segítenek egymásnak vagy épp harcolnak?

Made of found stuff, a given vinyl record and wire.

/Talált alapanyagokból, ajándék bakelit lejátszóból és drótból készült.

This entry was posted in art, sculpture, video and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Shoe Tree Serie / Sámfa Sorozat : Fall-In

  1. Pingback: Shoe Tree Serie: Phoenix / Sámfa Sorozat: Főnix | Punctually Punch Art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s