Travel / Utazás: NS Ordensburg Vogelsang

Ordensburg Vogelsang was a huge Nazi millitary school in the Eifel National Park. They are teached here the future leaders. 

/ Ordensburg Vogelsang egy hatalmas Náci katonai iskola volt az Eifel Nemzeti Parkban. Itt képezték a jövő vezetőit.

    

” …It is one of the largest architectural relics of National Socialism. The gross area of the landmarked buildings is 50,000 m2… ” wikipedia

/ “… Ez az Nemzetiszocializmus egyik legnagyobb építészeti emléke. Az itt található épületek bruttó területe 50,000 m2…”wikipedia

 

Now this area open to tourist. Of course there is a big exhibition from the school full with old movies and pictures. You can follow the whole story from the begining – when somebody got this idea, they need a school and the idea received a green signal
– till after the war. It’s quite interesting.

/ Most ez a terület nyitva áll a turisták előtt. Természetesen van egy hatalmas kiállítás az iskoláról, tele régi videó felvételekkel, fotókkal. Végig tudod követni az egész történetet a kezdetektől – amikor is valaki kitalálta, hogy nekik bizony kéne egy iskola, és az ötlet zöld utat kapott – egészen a háború utánig. Elég érdekes. 

 

If your interest not so deep about the Nazi culture, or you are there with childen, you can choose the Wilderness Dreams exhibitions. Or you can do bike tour, you can hiking, you can watching movies in the cinema or you can organize a party to the lake side.

/ De ha a te érdeklődésed nem ilyen mély a Náci kultúra iránt, vagy csak épp gyerekkel jársz arra, választhatod a Wilderness Dreams kiállítást, ami a nemzeti parkban található állatokról növényekről szól. Vagy lehet itt bicikli túrázni, sétálni, filmet nézni a moziban vagy akár bulit rendezni a tópartra.

P1040926

Vogelsang IP cultural cinema / kultúr filmszínház

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in ger, other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s