Sci-Fi Adventure with Tanks / Sci-Fi Kaland Tankokkal

P1020854

Next to the Monkey World there is a Tank Museum.

/A Monkey World azaz, a Majom Világ mellett van egy Tank Museum, azaz egy Tank Múzeum 

P1020887

Tank Museum for me was a borderline case. It’s quite close to us, so it was a potencial half day programme, but I wasn’t sure with it. Do I want to see tanks in my free time? so I checked their webpage.

/ A Tank Múzeum nekem egy határeset ügy volt. Elég közel van hozzánk, tehát potenciális fél napos program volt, de nem voltam biztos benne. Akarom én a szabadidőmet tanknézegetéssel tölteni? Hát lecsekkoltam a weboldalukat.

P1020851

It was a big surprise! They’re organize a SCI-FI Weekend! It sounded so exciting!

/ Nagy meglepetésemre kiderült, hogy ők bizony  SCI-FI Hétvégét is rendeznek! Baromi izgin hangzott! 

Such a shame, my camera didn’t like the lights in the hangar so most of my pictures are became obscure or blurred. But I still have some pictures for you!

/ Sajnálatos módon a fényképezőgépem nem igazán szerette a hangárban lévő fényeket, így a képek nagy része homályos lett vagy bemozdult. De még így is maradt elég kép, amiket meg tudok mutatni nektek!

We thought, a Sci-Fi event in banking holiday in England will be full with fullish, costumed people. Unfortunetly that time it wasn’t true.

/Azt gondoltuk, hogy egy Sci-Fi esemény, állami ünnepen, Angliában, rengeteg, bolondos, jelmezes embert jelent. Sajnos, ez alkalommal a feltételezésünk hibásnak bizonyult.

The organization did everything but the guest was boring. It was some star wars t-shirts and some children had got costume but that’s it.

/ A szervezők mindent megtettek az ügy érdekében, a vendégek voltak unalmasak. Volt egy-két star wars-os póló és néhány beöltözött gyerek, de semmi több. 

P1020896.JPG

On the other hand the Tank Museum was really cool. I definitely enjoyed it! It’s huge, interesting and varied.

/ Másrészről viszont a Tank Múzeum nagyon király volt! Kimondottan élveztem! Hatalmas, érdekes és változatos.

It could be a good program for a whole family or for adults as well. So if you like a history or a machines and you have got a half day in South England, just go there! Worth it!

/ Tök jó program lehet egy egész családnak vagy csak felnőtteknek is. Tehát ha szereted a történelmet vagy a gépeket és van egy fél napod Dél Angliában, menj ide! Megéri!

P1020855

Last but not least now I’m know, I’m exactly 16 hands tall:

/ Végül, de nem utolsó sorban, most már azt is tudom, hogy 16 kéz magas vagyok:

P1020806

This entry was posted in other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Sci-Fi Adventure with Tanks / Sci-Fi Kaland Tankokkal

  1. Pingback: Budapest: Mondocom Festival | Punctually Punch Art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s