made of Dartmoor / Dartmoor-ból készült

 

 

Yes! The latest group is gone – just the sheeps were staying in our garden – and the boss is came back. So we have free time again. Yippe

First of all I created fried meat, after that I slept a little. When I got up and I looked out of the window I was surprised because I saw very thin animals instead of our big, fuzzy-wuzzy llamas. Anybody sheared them. Now they are looks very strange, like a Falcor, The Neverending Story

I immediately realized that I need strange (epilation) too….

/ Igen! Az utolsó csoport is elment – csak a bárányok maradnak az udvarunkon – a főnöknőnk pedig megjött. Tehát végre újra van szabadidőnk. Jíhhá

Előszöris rántott húst készítettem és szunyáltam egy kicsit. Mikor felkeltem és kinéztem az ablakon teljesen sokkot kaptam. Vékonyka, csumpi állatkákat láttam a jól megszokott nagy, pihi-puhi lámák helyett. Valaki megnyírta őket. Most baromi furán néznek ki és szerintem hasonlítanak a Végtelen történet Falcorára. Eközben rájöttem, hogy rám is rám fér némi nyiratkozás itt meg ott…

 

The next day I started my first bigger creation: a wall-hanging or a textile wall picture, I don’t really know.

The wool and the branches are local items, I collected them in the nearest gardens and – forest. Maybe the strings are also local items because I bought them in a nearest, really authentic shop. Consequently this project is made of Dartmoor….

/ A következő napon nekikezdtem az első nagyobb alkotásomnak: faliszőnyeg, vagy textil kép, nem is tudom.

A gyapjút a mellettünk lévő kertben, míg a faágakat a szintén mellettünk lévő erdőben szedtem. Talán a madzag is helyi termék, mivel egy közeli, nagyon autentikus boltban vettem őket. Így összességében mondhatom, hogy ez magából Dartmoor-ból készült…

DSC_0024

First of all, I washed again the wools and I made a dyebath for a half dose wools. I used acrylic paint. I know, it’s not suitable, but I haven’t got other paint now…

/ Először is újra megmostam a gyapjút, majd festőfürdőt készítettem a fél adagnak. Akril festéket használtam. Tudom, nem erre való, de nincs más festékem itt…

 

Meanwhile my brand new yarns are dried up I painted the branches and some strings too.

/ Mialatt a szuperúj fonalaim száradtak megfestettem a faágakat és némi madzagot is.

 

After that I could start the weaving.

/ Ezután megkezdhettem a szövést.

 

This is the final result. I love it. Feeling at home in moods are started.

/ Ez a végeredmény. Én imádom. Az otthon érzet elindult.

 

This entry was posted in art, End of the World Project, other, photography, Punctually Punch, Travel / Utazós, uk, woven and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s