FOLDED BAG 1. / HAJTOGATOTT TÁSKA 1.

untitled-1

First I show you the Small Folded Backpack

But how this Folded Bag made? You need a very long leather and if you want an athor long textile too. Just fold and sew it. Make straps and use magnet patent closer.

And of course I used my brand new Name Plates too.

/Először a Kicsi Hajtogatott Hátizsákot mutatom meg nektek.

Hogyan készül a Hajtogatott Táska? Szükséged lesz egy nagyon hosszú bőrre és ha akarod egy másik hosszú textilre is. Csak hajtod és varrod. Fület készítesz és mágneses patnentet használsz a záródásokhoz.

És persze a vadiúj Névtáblámat is!

The Folded Bags have 3 inside part. Outside closer hide the back biggest part. The second closer hide a smaller and a middle part.

/A Hajtogatott Táskáknak 3 belső része van. A külső záródás rejti a nagy részt. A második záródás alatt találod a kicsi és a közepes részt.

small

I’m a big fanny pack fun, but some times it’s just not enought. For example when I run to the post offices with my letter, or if I need a notebooks etc. I recommended these situations this Small FOLDED-BAG. It’s really small, but you can get into every important things.

/Imádom az övtáskákat, de néha pont nem elegek. Például mikor a postára futok el a levelekkel, vagy mikor noteszt is vinnék magammal stb. Ezekre a helyzetekre ajánlom ezt a Kicsi HAJTOGATOTT TÁSKÁT. Tényleg kicsi, de minden lényeges belefér. 

 

Small Folded Backpack / Kicsi Hajtogatott Hátizsák

This entry was posted in art, Punctually Punch, sewn and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to FOLDED BAG 1. / HAJTOGATOTT TÁSKA 1.

  1. Pingback: Folded Bag 2./ Hajtogatott Táska 2. | Punctually Punch Art Shop

  2. Pingback: Folded Bag 3. / Hajtogatott Táska 3. | Punctually Punch Art Shop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s