LABELS

811 labels for a size 36 dress / 811 címke egy 36-os méretű ruhához

When this idea was born, I was working as a social, community worker. We collected clothes for charity and then distributed them on other part of the country. We recieved so many new, never used or almost new clothes. On the one hand, it was amazing, because we were able to give clothes in good condition to the poor. On the other hand, how is it possible that we buy so many clothes unnecessarily?

/ Szociális-közösségi munkás voltam, mikor ez az ötlet született. Jótékonysági célra ruhákat gyűjtöttünk, hogy az ország szegényebb régióiba szétosszuk őket. Rengeteg vadi új, még az eredeti címkével ellátott darabot kaptunk. Bizonyos szempontból remek volt, hogy jó állapotban lévő ruhákat adhatunk a szegényeknek. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy miért is veszünk ennyi ruhát, amire valójában semmi szükségünk?

The average European buys 26 kg of textiles and throws away 11kg of textiles every year. Meanwhile, worldwide, only less than 1 percent of textile waste is used as clothing.

Also, most people cut the labels off their clothes without reading them. Such a waste too, but maybe they could be good for something else…

/ Egy átlagos európai 26 kg textíliát vásárol és 11 kg textíliát dob ki évente. Eközben világszerte a textilhulladéknak kevesebb, mint 1 százaléka kerül újrahasznosításra ruházatként.

Hovatovább, a legtöbb ember olvasás nélkül vágja ki a címkéket a ruháiból. Micsoda pazarlás ez is, de talán jók lehetnek még valamire… szemétbe kerülniük.

How LABELS was made / Így készült a LABELS:

Thanks to family and friends, over 1000 labels were collected and I ‘only’ used 811 pieces for this dress.

/Családtagoknak és barátoknak köszönhetően több, mint 1000 címkét sikerült összegyűjtenünk, amiből ‘csupán’ 811 darabot használtam fel ennek a ruhának az elkészítéséhez.

model / modellSara Maja Kosa

photo / fotós: Attila István Nagy

special thanks / extra köszönetMaria Hartyandi

This entry was posted in Punctually Punch, sewn, art and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to LABELS

  1. Pingback: 2022-2023 LABELS – Flora O. Hartyandi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s