Penguin Chimney / Pingvin Kémény

DSC_00051.jpg

In this week I’m felling a little sick. Nothing special: a little coughing, -sneezing, low fever, mild limb paid etc.

/Ezen a héten kicsit betegnek érezem magamat. Semmi különös: kis köhögés, – tüsszögés, hőemelkedés, enyhe végtagfájdalom stb.

I have tendency to fall ill when my soul is muddy. Unfortunetly my body is faster then my mind. So I usually standing in the window or walking around and trying to discover my real problem.

/ Ha mocsarasodik a lelkem, hajlamos vagyok megbetegedni. A testem gyorsabban reagál, mint az agyam, sajnos. Ilyenkor általában állok az ablakban vagy sétálok fel-alá és próbálom felfedezni az igazi problémám.

Such a time I realized the chimneys look like PENGUINS.

/Egy ilyen alkalommal jöttem rá, hogy a kémények úgy néznek ki, mint a PINGVINEK

LOOK! / NÉZD!

dsc_0004a

Crazy idea? Okay, okay, don’t forget I’m little ill.  And the winter is still going on in Hungary. Every day is black ,white and gray, like a melancholic black& white photo. And I admit I saw the Ice Age 4 a couple days ago, say-so penguins there isn’t in the movie but animals, winter…

/Őrült gondolat? Oké, oké, ne feledd, hogy kicsit beteg vagyok. És a tél még mindig tart Magyarországon. Minden nap fekete, fehér és szürke, mint egy melankolikus fekete-fehér fotó. És valószínűleg az is számít egy kicsit, hogy pár napja láttam a Jégkorszak 4-et, ugyan pingvin nincs benne de mégiscsak állatok, tél… 

dsc_0027

BUT in fact If the chimneys are truly penguins… the World seems a better place.

So today I started a short, minimalist ANIMATIONS about this situations. The film basic is the top of painted picture. And some closer details:

/DE valójában Ha a kémények igazából pingvinek…a Világ jobb helynek tűnik.

Így ma elkezdtem egy rövid, minimalista Animációt készíteni erről a helyzetről. A film alapja pedig a fenti festett kép. És némi közeli részlet: 

dsc_00051adsc_00051b

This entry was posted in art, OTHERS / EGYEBEK, painted, Punctually Punch and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s