New Project / Új Projekt

dsc_0057

detail / részlet

Yesterday I started this new WEAVE

/ Tegnap elkezdtem ezt az új SZÖVÉST

start / kezdet
progress / haladás
dsc_0058

detail / részlet

The weave is my real profession. I learned it for 7 years. That time I created unusual bags, bean bag and some wall pictures too. eg.:

/ A szövés az én igazi szakmám. 7 éven keresztül tanultam. Ez idő alatt készítettem szokatlan táskákat, babzsákot és számos faliképet is. pl.:

old works & logo / régi munkák & logó

I love weaving, because I can do it ANYWHERE. Now I use our coffee table frame

/ Imádok szőni, mivel tudom csinálni BÁRHOL. Most például a kávézóasztalunk keretét használom. 

and I almost do it of ANYTHINGS and ANYHOW. So I can creat very exciting materials, 

/és majdnem BÁRMIBŐL és BÁRHOGY csinálhatom. Így nagyon izgalmas anyagokat tudok készíteni, 

like these eralier works too:

/ mint például ezek a korábbi munkáim is

 

This entry was posted in ACCESSORIES / KIEGÉSZÍTŐK, art, BAGS / TÁSKÁK, DECORATIONS / DEKORÁCIÓK, Punctually Punch, woven and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to New Project / Új Projekt

  1. Pingback: Weave continuation/Szövés folytatás | Punctually Punch Art Shop

  2. Pingback: still got my weaving project / még mindig megvan a szövős proejktem | Punctually Punch Art

  3. Pingback: Pow Wows / Pow Wows | Punctually Punch Art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s